Єдина Країна! Единая Страна!
 
20 | 07 | 2018
Головне меню
Методичні матеріали
Заходи
ВхідГоловне – не зашкодити! Завершення весняної сесії в обласній дистанційній школі акмеологічної стійкості МОІППО

Головне – не зашкодити! Завершення весняної сесії в обласній дистанційній школі акмеологічної стійкості МОІППО00 result

Відповідно до плану роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2018 рік, із метою формування інформаційно-компетентного педагога з акмеологічною стійкістю, здатного використовувати мобільні пристрої (гаджети) з QR-технологіями у навчанні та повсякденному житті, із 05 до 31 березня 2018 року на платформі Moodle середовища дистанційного навчання Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (http://www.moippo.mk.ua) проводилося навчання для методистів-акмеологів, педагогічних працівників, керівних кадрів, представників батьківської громадськості, всіх, хто цікавився технологіями використання мобільних пристроїв (гаджетів) та магією QR-кодів у навчанні відповідно до розкладу занять.

У ході роботи дистанційної школи акмеологічної стійкості апробувався компетентнісно та діяльнісно орієнтований варіативний модуль «Магія QR-кодів у навчанні. QRуті уроки, QRуті бібліотечні заняття, QRуті музейні заходи», який обрали 59 педагогічних працівників закладів освіти Миколаївської області.

Всього закінчили апробацію навчального модуля 34 учасники, із яких 24 особи мають високу і достатню кількість набраних балів відповідно до кількості максимальних балів опрацьованих завдань, а 10 осіб – середню. Інші педагоги розпочали роботу в навчальному модулі, набравши початкову кількість балів, а дехто навчався самостійно, не відправляючи виконані завдання на оцінювання.

Модуль синтезує в собі найкращі досягнення вітчизняної та світової теорії і практики використання QR-кодів у навчанні та в повсякденному житті, відображає нові підходи до реалізації навчального контенту та організації освітнього процесу.

01 resultУчасники модуля – це 18 педагогічних працівників із закладів освіти, розміщених у віддалених селах, селищах, районних містах та ОТГ, і 16 педагогічних працівників із закладів освіти, розміщених у містах Миколаївської області, поринули у світ мобільних технологій, познайомилися з напрямками використання QR-кодів у навчанні, проведенні QRутих уроків, QRутих бібліотечних занять, QRутих музейних заходів, засвоїли прийоми читання і генерації QR-кодів. На основі практичної діяльності педагоги набули технологічних компетентностей – динамічної комбінації знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що стануть інструментом забезпечення успіху Нової української школи та знадобляться у повсякденному житті.

Аналіз діяльності учасників дистанційної школи показав високу зацікавленість слухачів модуля з кожної теми навчання, про що свідчать кількісні діаграми переглядів кожної теми модуля:

02 resultУ форумі «Питання – відповіді» слухачі дистанційної школи акмеологічної стійкості залишили 1150 своїх повідомлень, новини форуму переглядалися 119 разів, відеопрезентацію навчального модуля переглянули 39 осіб.

Форуми створено спеціально для того, щоб учасники дистанційної школи допомагали один одному в потижневому навчанні та вирішенні проблемних моментів, які можуть виникнути під час опанування ними навчальним контентом модуля. До того ж, всі слухачі мали змогу взяти участь у різних видах форумів:

у форумі «Знайомства» – ознайомилися один із одним, розповіли про себе, розмістили власне фото, запропонували цікаву тему для обговорення, прокоментували думки колег та внесли свої пропозиції, рекомендації або побажання;

у форумі «Питання – відповіді» – ставили питання, відповідали на них і обговорювали будь-які проблеми щодо зазначеного модуля;

у навчальному (щотижневому) форумі з будь-якої теми – аналізували та аргументовано доводили доцільність виконаних завдань.

За активну участь у форумах та ефективну допомогу іншим слухачам модуля, а також за цікаві питання слухачі модуля отримали додаткові бали як мотиваційний аспект, який свідчить про те, що вони зрозуміли зміст навчального контенту та запропонували колегам ефективні шляхи для вирішення певної проблеми.03 result

Декілька цитат з навчальних форумів: «З поняттям QR-коду знайома вже давно, але лише у соціальному його застосуванні. Для мене було шаленим відкриттям, що в нього є настільки багато застосувань в освітній сфері діяльності. Оскільки зараз поняття «діти» та «мобільні пристрої» є нероздільними, то легше застосувати їх у процесі навчання, ніж заборонити їх використання. Вважаю дуже доцільним введення QR-коду у навчальний процес, як одну з форм роботи. Стосовно віку дітей, то доречним буде використання цих кодів вже з 5 класу» (І. Борисова).

«Вперше зіткнулася із використанням QR-кодів. Хоча дана технологія мене цікавила давно. У світлі впровадження нового Державного стандарту початкової ланки у мене виникає питання: «Чи доцільно знайомити вихователів ЗДО із використанням QR-кодів у роботі з батьками і як це робити? Вважаю, що даний курс буде цікавий не лише для мене, а й для інших учасників» (Н. Федончук).

«Я молодий спеціаліст, працюю з листопада 2017 року. З QR-кодами стикалася, але не знала як їх використовувати на уроках. Сподіваюся розібратися зі змістом QR-кодів та використовувати їх в навчальній діяльності учнів. Хочу навчитися створювати мультимедійні проекти, тести та конспекти з використанням QR-кодів. Курси дистанційної школи на сьогоднішній день дуже актуальні» (К. Калачова).

«Працюю у школі більше 20 років і маю м04 resultожливість спостерігати як змінюються інтереси дітей та пріоритети батьків. Тому вважаю, що школа має йти в ногу із сьогоденням і готувати дітей до впевненого майбутнього. Для цього необхідно трансформувати зміст освіти на компетентнісні засади… Великий потенціал для реалізації цього має використання сучасних мобільних пристроїв. Враховуючи вікові особливості учнів початкових класів, слід пам՚ятати, що найкраще діти засвоюють те, що їм цікаво. На сьогоднішній день завданням «від зайчика, білочки» дітей не зацікавиш. Найефективнішим у цій ситуації є використання мобільних гаджетів і цікаво, і сучасно, і продуктивно. Однак технічне оснащення наших освітніх закладів бажає кращого...» (Л. Жаврід).

«Нещодавно ознайомилась з інноваційним додатком Plickers. Це проведення тестування з використанням заздалегідь підготовлених карт із різними QR-кодами… На заняттях з мого предмета доцільно використовувати цей додаток при перевірці аудіювання чи читання, а також при перевірці лексики, домашнього завдання тощо» (Т. Лобоцька).

«Досвіду дистанційного навчання, використання мобільних пристроїв (гаджетів), використання QR-кодів не маю, тому і зацікавилася цим курсом, адже нові підручники і посібники містять багато QR-кодів, які посилаються на додаткову інформацію чи завдання і навіть на відеоуроки…» (Т. Прокопів).

Кількісна діаграма до теми № 1 «Що потрібно знати про QR-коди?» підтверджує найбіль05 resultшу зацікавленість слухачів елементами модуля – форумом знайомства (630 переглядів і завантажень) та глосарієм «Що таке QR-код?» (762 перегляди і завантаження).

Елемент модуля «Глосарій» є одним з інструментів усвідомлення навчального матеріалу. Окрім створеного і розміщеного глосарію як словника термінів, цей інструмент дозволяє створювати і формувати свій список визначень, що й підвищує мотивацію до пізнання, активізує процес навчання і підвищує його якість. Слухач модуля може отримати за виконане завдання 10 балів.

Кількісна діаграма до теми № 2 «Програми-генератори QR-кодів та інструкції до використання мобільних пристроїв» підтверджує найбільшу зацікавленість слухачів школи акмеологічної стійкості елементами модуля – Завдання № 1 «Правила роботи в QR-код генераторах» (529 переглядів і завантажень), завдання № 2 «Створення QR-коду персональної візитівки (419 переглядів і завантажень), а також «Глосарій» (384 перегляди і завантаження).

Кількісна діаграма до теми № 3 «Створення персонального QR-коду» підтверджує найбільшу зацікавленість слухачів школи акмеологічної стійкості у навчальному форумі-семінарі на тему «Створення та проведення з учнями інтерактивної розповіді з QR-кодами» (557 переглядів і завантажень), а також база даних з таблицями-звітами (433 перегляди і завантаження), у якій розміщено по три виконаних практичних завдання: визначення обсягів інформації для кодування (382 перегляди і завантаження), кодування інтерактивної лекції та казок на мобільних пристроях за допомогою QR-кодів (289 переглядів і завантажень), сценарії проведення крутих навчальних екскурсій та крутих розповідей (330 переглядів і завантажень).06 result

Кількісна діаграма до теми № 4 «Методика ефективного використання мобільних пристроїв і QR-кодів у навчанні та в повсякденному житті» підтверджує найбільшу зацікавленість слухачів школи акмеологічної стійкості: в інтерактивній лекції, що співзвучна з назвою теми (506 переглядів і завантажень), у виконанні практичного завдання на тему «Кодування експонатів шкільного музею або будь-якої теми з бібліотечного фонду шкільної бібліотеки» (273 перегляди і завантаження), базою даних (таблиці-звіти виконаного завдання) (274 перегляди і завантаження), форумом до теми «Як адаптувати традиційні та інноваційні методики для роботи з планшетами та смартфонами» (230 переглядів та завантажень) і електронним анкетуванням (149 переглядів та завантажень)

Кількісна діаграма до теми № 5 «Круті уроки, круті бібліотечні заняття, круті музейні заходи з використанням QR-кодів» підтверджує найбільшу зацікавленість слухачів школи акмеологічної стійкості у підсумковому тесті «Магія QR-кодів» (398 переглядів і завантажень), у форумі до теми «Аналіз джерел інформації та інтернет-ресурсів за таксономією Б. Блума» (244 перегляди та завантаження), базою даних (таблиця-звіт про сценарії крутих уроків, сценарії крутих бібліотечних занять, сценарії крутих музейних заходів) (260 переглядів та завантажень). Усі виконані завдання оцінювалися.

07 resultНавчальний модуль не переобтяжений зайвою інформацією та складною термінологією. Весь контент відповідає програмі модуля, формує свідоме оперування набутими знаннями в нетипових обставинах та здатність вирішувати повсякденні завдання, спрямований на набуття необхідних життєвих компетентностей.

Подача навчального контенту цікава та стимулює до дистанційної форми навчання, а в діалектичній єдності забезпечує внутрішню мотивацію освітньої діяльності та спонукає до самовдосконалення.

QR-код – це не тільки новий крок у розвитку сучасних технологій, це також новий ступінь розвитку самого суспільства. Саме QR-код стає незамінним у багатьох сферах життя і діяльності

.08 result

Ukrainian English German Polish Russian
Портал МОІППО
Обличчя української культури
Безкоштовні сайти для шкіл
Інформаційне середовище

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання